• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Манченківська селищна рада

Регламент ради

Додаток до

Рішення І сесії VIIскликання

від 30.10.2015р.

 

РЕГЛАМЕНТ

Манченківської селищної ради

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1. Порядок діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні" та „Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами і цим регламентом.

Стаття 2. Регламент селищної ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовку і розгляд нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії.

Стаття 3. Засідання селищної ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Селищна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідальності зі ст.48 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Завантажити